امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ثبت نام مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه

 

سال تحصیلی 1400-1399

 

ورود به سامانه وتکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام ودریافت کد رهگیري توسط متقاضی ویا ولی دانش آموز

 

 

ازساعت8صبح روزچهار شنبه مورخ 99/40/4لغایت روزپنج شنبه مورخ 99/40/19

 

برای ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

http://78.38.114.106/mot1