امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ثبت نام مدارس نمونه دولتی متوسطه دوره اول

سال تحصیلی 99-98

 

 

 

http:78.38.114.106/ndsb

 

شرایط ثبت نام داوطلبان ورود به پایه هفتم دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول