امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه عمومی اولیاء و دبیران راهنمایی نمونه امام حسن مجتبی (ع) روز چهارشنبه مورخ 93/8/14 در محل نماز خانه برگزار شد.در این جلسه که با حضور اکثریت اولیای دانش آموزان برگزار شد، آقای خاکریزی مدیر مدرسه ضمن سخنان خود به نقش تعیین کننده والدین در امر آموزش و پرورش دانش آموزان تاکید کردند و با اشاره  پیگیری آموزشی اولیاء در ساعات آموزشی از طریق اولیای مدرسه ، خواستار همکاری بیشتر اولیاء با مدرسه در زمینه های مختلف شدند.