افتخارات ورزشي مدرسه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تیم والیبال مدرسه در مسابقات والیبال

 

در سطح شهرستان زابل مقام دوم را کسب نمود

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

کسب مقام قهرمانی در رشته فوتسال

 

درسطح شهرستان زابل

 

سال تحصیلی 96-95

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

تیم شطرنج مدرسه در این مسابقات مقام اول را کسب نمود.

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تیم پینگ پنگ مدرسه در این مسابقات مقام اول را

کسب نمود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مسابقات فوتسال  دبیرستان نمونه امام حسن مجتبی (ع) شهرستان زابل سال تحصیلی 94-93