افتخارات علمي مدرسه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کسب مقام در جشنواره خوارزمی و آزمون پیشرفت تحصیلی96-95

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شرکت دانش آموزان برتر شهرستان زابل از مدرسه نمونه امام حسن مجتبی (ع) در مسابقات علمی آزمایشگاه در استان سیستان و بلوچستان

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کسب رتبه اول درامتحان تیمزتوسط دانش آموزمحمدمهدی گمشاد

درشهرستان زابل از مدرسه نمونه امام حسن مجتبی(ع)

 

مراسم تجلیل ازستارگان علمی ساعت 9صبح روزسه شنبه مورخ 16/2/93

باحضورمدیرآموزش پرورش ومدیران مدارس واولیای منتخبین

برگزارگردیددرابتداآقای معزی ازموفقیتهای علمی دانش آموزان شهرستان زابل

گزارشی راارایه نمودوخواستارتلاش بیشتردبیران شدودرپایان ازرتبه های

برتربادادن لوح تقدیروجوایزتقدیرشدکه دراین میان ازمحمدمهدی گمشادنفراول

شهرستان زابل درپایه هفتم تجلیل به عمل آمد.

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

به اطلاع دانش آموزان مدرسه ی امام حسن مجتبی (ع) می رسانیم دانش آموزان محمد جواد فتحی و امیرشایان تاجی در مسابقات استانی جشنواره نوجوان خوارزمی شرکت نمودند و  رتبه ی دوم استانی در گروههای دانش آموزی شدند اذا برای این دانش آموزان توفیق روز افزون از خداوند متعال خواستاریم