اخبار مدرسه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اطلاعیه آزمون ورودی دبیرستانهای شبانه روزی دانشگاه زابل

سال تحصیلی99-1398

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 b8

پایه نهم

b9

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

ثبت نام مدارس نمونه دولتی متوسطه دوره اول

سال تحصیلی 98-97

 

برای ثبت نام  برروی آدرس زیر کلیک نمایید.

 

 

http:78.38.114.106/ndsb

 

شرایط ثبت نام داوطلبان ورود به پایه هفتم دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول

 

 

 


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

لیست اسامی پذیرفته شدگان پایه هفتم سال تحصیلی 98-97

 

زمان ثبت نام  از تاریخ 97/5/29 لغایت 97/6/12 می باشد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برنامه امتحانی نوبت دوم سال تحصیلی 97-96

 

پایه نهم

 

 

پایه هفتم و هشتم