اخبار مدرسه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لینک ثبت نام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 98-97

 

برنامه پایه نهم

برنامه پایه هفتم و هشتم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پایه هفتم

 

پایه هشتم

 b8

پایه نهم

b9

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اطلاعیه آزمون ورودی دبیرستانهای شبانه روزی دانشگاه زابل

سال تحصیلی99-1398

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

لیست اسامی پذیرفته شدگان پایه هفتم سال تحصیلی 98-97

 

زمان ثبت نام  از تاریخ 97/5/29 لغایت 97/6/12 می باشد.