امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مصطفی سنچولی - قرآن ترتیل - رتبه دوم

علی شیبانی - اذان - رتبه دوم

مصطفی مبری - اذان - رتبه اول

یزدان راهدار - حفظ قرآن - رتبه اول

محمد حسین سراوانی - حفظ قرآن - رتبه اول

مهران میرشاهی - مداحی - رتیه اول

امیرعلی ناصحی نیا - مداحی - رتبه سوم

علیرضا ملائی فر - احکام - رتبه دوم

محمد امین دهقان - نهج البلاغه - رتبه سوم